Duyurular

Aile Çiftçiliği Yılı

2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı, Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) önerisiyle 22.Kasım.2013 tarihinde Birleşmiş Milletler 66. Genel Kurulu’nda resmi olarak onaylanmıştır. Birleşmiş Milletler, açlık-yoksullukla mücadele ve doğal kaynakların korunması, kırdan-kente göçün azaltılması ve sürdürülebilir tarımsal üretim açısından “Aile Çiftçiliği”nin öneminin vurgulanması amacıyla 2014 yılını “Uluslararası Aile Çiftçiliği” yılı olarak ilan etmiştir. Aile tarafından tarım ile […]

Çocukların Meyve Bahçeleri